2017
 

ถวายพระแก้วขาว ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง
18 July, 2017

โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ และเชียงใหม่ สปามันตรา เป็นเจ้าภาพถวายพระแก้วขาว ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Thai massage Wai Khru Ceremony 2017
24 June, 2017

Annual Wai Khru ceremony (Paying Respects) to your Thai Massage and Thai traditional medicine teachers organised by the Association of Thai Massage Chiang Mai at the Chiang Mai International Exhibition and Conference Centre.

วันเปิดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การนวดไทย 150 ชั่วโมง
15 May, 2017

ท่านผอ.รุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา นวดไทย 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ ซึ่งมีผูเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 คน


งานรดน้ำดำหัวชมรมโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ ปี 2560
20 April, 2017

 

Songkran Festival 2017
7 April, 2017

ITM and Spa Mantra teachers and staffs joined activity of Songkran festival. Songkran was traditionally a time to pay respects to John and Atchara. All the teachers and students also pour the holy water though Buddha and Father Doctor – Shivaga Komarapaj

 

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
2 March, 2017


โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ และเชียงใหม่สปามันตรา รว่มประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ถวายพระราชสมัญญานาม "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" (The Father of Thai Skill Standard) แด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" และมีพิธีมอบป้ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท่านผอ.รุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา นวดไทย 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ ซึ่งมีผูเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 คน

ITM & Spa Mantra' s 'Angels & Demons staff party 2017
11 February 2017


ITM Massage School & Spa Mantra' s 'Angels & Demons staff party 2017' @ Gusto Site restaurant.

งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ปี พ.ศ.2560
10 February, 2017Teacher's Day 2017
16 January, 2017


16th of January is the Teacher's Day in Thailand. Congratulations to all the great teachers for the success on your career. Mr.Prasit Sriwilai (Teacher BOY) from ITM School received "Excellent Teacher Award 2017". It was a real honor of ITM School to represent the Association of Private Schools in Chiang Mai (Non-formal school) to present meaningful flowers and items placed on pedestal trays as a symbol of respect to teachers. Teacher Kate Setthakorn and the CAPT student, Eric Turowski were assigned on this duty.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 and before


Home | About ITM | Courses | Registration | Students | Why Choose ITM | Products
News & Activities
| Useful Info | FAQs | Contact Us | Location & Map

ITM – International Training Massage School
59/9 Chang Puek Road Soi 4, T. Sri Phum, A. Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel. (66 53) 218 632, Mobile. (66 83) 763 1002, Fax. (66 53) 224 197, Email. itm@itmthaimassage.com